Disclaimer

De website www.gladderr.nl en gladderr.com en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van GLADDERR BV.

Het is niet toegestaan om content van de website www.gladderr.nl en gladderr.com te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken. 

Commercieel gebruik van onderdelen van deze website is verboden, tenzij je schriftelijke toestemming van GLADDERR BV hebt verkregen. 

Alle teksten vallen onder het auteursrecht en mogen niet gekopieerd worden. 
Alle afbeeldingen en productbeschrijvingen vallen onder het Copyright© van GLADDERR BV en mogen niet overgenomen worden. 

Wij hebben deze site voor u gemaakt. GLADDERR BV draagt er dan ook zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Hoewel wij hier veel tijd in steken, bestaat er een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. GLADDERR BV is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Wij behouden ons tevens het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. 

GLADDERR BV is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de website of voortvloeiend uit het gebruik van de website.